Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Krok 1 - Výběr písma
Serif: Serif:
Sans-Serif: Sans-serif:
Handwritten: Vlastnoručním:
Outline: Osnova:
Decorative: Dekorativní:
Crazy: Crazy:

Step 2 - Select A Color Krok 2 - Výběr barvy

R : R:
G : G:
B : B:

 

Step 3 - Set Your Dimensions Krok 3 - Vyber si  Rozměry
Default: Implicitní hodnota: size is not constrained velikost není nijak omezeno
Custom Dimensions: Vlastní Rozměry: x x pixels pixelů
Standard Banner: Standard Banner: 468 x 60 pixels 468 x 60 pixelů
LE Banner: LE Banner: 400 x 40 pixels 400 x 40 pixelů

 

Step 4 - Set Other Variables Krok 4 - nastavení dalších proměnných
Effect: Effect:
Speed: Rychlost:
Font Size (4-30): Velikost písma (4-30):
Depth (1-30): Hloubka (1-30):
Tilt Forward: Náklon vpřed:
Tilt Right: Tilt Right:
Frames (1-30): Rámy (1-30):
Looping: Looping: Run forever Run navždy
Run Běžet time(s) čas (s)

 

Step 5 - Enter Text Krok 5 - Enter Text


Images created with the 3D Text Maker can be used for free on personal and commercial pages. Obrazy vytvořené pomocí 3D Maker Text lze použít zdarma na osobní i komerční stránky.